Profile ICC

profil icc
Profile ICC powstają w wyniku pomiarów kolorów jakie pokazują konkretne urządzenia. Służą do tego odpowiednie programy, które współpracują z odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi, takimi jak spektrofotometry lub kolorymetry. Stworzenie profilu polega na zmierzeniu kolorów jakie produkuje dany egzemplarz urządzenia. Jeśli jest to monitor, to na ekranie wyświetlanych jest szereg kolorów, a urządzenie zawieszone na monitorze odczytuje te kolory. Jeśli jest to jakaś technika druku, najpierw drukuje się odpowiednią kratę kolorowych pól, a potem każde z tych pól jest mierzone.
Na koniec program buduje tablicę powiązań wartości RGB → Lab lub CMYK → Lab oraz tworzy plik profilu ICC, który zapisuje w odpowiednim miejscu na dysku, aby system i programy graficzne mogły z niego skorzystać. Ilość pomiarów nie jest zawsze taka sama, zresztą żaden profil nie zawiera wszystkich możliwych połączeń kolorów, jakie dane urządzenie może pokazać lub wydrukować. Na szczęście okazuje się, że można wybrać pewien zestaw kolorów, które będą rozsiane po całym gamucie i tylko te kolory zmierzyć. Następnie należy przyjąć, że kolory znajdujące się gdzieś w pobliżu będą zachowywały się w podobny sposób jak te sąsiadujące. Taką właśnie metodą interpolacji posługuje się Color Management Module. W praktyce okazuje się to całkowicie wystarczające. W niektórych profilach przechowywane jest tylko ok. 100 pomiarów, a są i takie, które zawierają ich ponad 3 000. Wbrew pozorom większa ilość pomiarów nie musi zawsze oznaczać, że profil będzie lepszy. Dobranie prawidłowej ilości pól oraz samych wartości kolorów, które będą mierzone, w niektórych przypadkach wymaga wprawy i wyczucia urządzenia. Generalnie im lepsze, bardziej stabilne i liniowe urządzenie, tym mniej pól potrzeba do jego sprofilowania. Urządzenia kapryśne, mocno nieliniowe, zniekształcające kolory, mogą wymagać dużej ilości pomiarów.

Pobierany katalog jest w formie skomprsowanej (ZIP). Po pobraniu na komputer i po rozkompresowaniu katalogu należy jego zawartość (same profile ICC) przekopiować do odpowiednich katalogów.

  • w systemie Windows jest to C:\Windows\System32\spool\drivers\color
  • w systemie MAC jest nim Macintosh HD/Biblioteki/ColorSync/Profiles
  • lub (tylko dla pojedynczego użytkownika) Macintosh HD/Użytkownicy/nazwaużytkownika/Biblioteki/ColorSync/Profiles
plik skompresowany

Centrum pobierania profili icc

URZĄDZENIA TYPU DRYLAB

EPSON D700
TuszPapierPobierz
Astra JetAstra Jet 235g
Astra JetAstra Jet Premium 245g
EpsonAstra Jet 235g
EpsonAstra Jet Premium 245g
FUJI DX100
TuszPapierPobierz
Astra JetAstra Jet 235g
Astra JetAstra Jet Premium 245g
FujiAstra Jet 235g
FujiAstra Jet Premium 245g
EPSON D800
TuszPapierPobierz
EpsonAstra Jet 235g
EpsonAstra Jet Premium 245g
FUJI DE100
TuszPapierPobierz
Astra JetAstra Jet 235g
Astra JetAstra Jet Premium 245g
FujiAstra Jet 235g
FujiAstra Jet Premium 245g

URZĄDZENIA EPSON LFP

EPSON SC-P7500/9500
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet
EPSON SC-P6000/8000
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON SC-P5000/7000/9000
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet
EPSON STYLUS PRO 7900/9900
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON STYLUS PRO 7890/9890
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON STYLUS PRO 7880/9880
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON STYLUS PRO 7800/9800
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON STYLUS PRO 7600/9600
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON SC-P10000/20000
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON STYLUS PRO 11880
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON STYLUS PRO 4900
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet
EPSON SC-T3200/5200/7200
TuszPapierPobierz
EpsonSpectra Jet/Spectrum Jet

URZĄDZENIA CANON LFP

CANON iPF9000
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF8300
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF8100
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF8000
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF6400
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF6350
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF6300
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF6100
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet/Spectrum Jet
CANON iPF5000
TuszPapierPobierz
CanonSpectra Jet